603 666 330 gamp.biuro@wp.pl

Naprawa nawierzchni

Naprawa spękań, spryskiwanie krawędzi asfaltem

Naprawa spękań

1. Opis ogólny

Przedmiotem niniejszego PZJ jest opis metody wykonania robót związanych z naprawą podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych, przez ich uszczelnienie.

Zakres robót obejmuje:
− uszczelnienie pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych poprzez poszerzenie do 15 mm i pogłębienie do 25 mm, zalanie masą zalewową.

Prace prowadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, w większości przypadków przy zastosowaniu schematu organizacji ruchu dla robót szybko postępujących.
Wszyscy pracownicy posiadają:
– wymagane badania lekarskie
– wymagane szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

2. Sprzęt

Do wykonania robót wykorzystywany jest następujący sprzęt:
– samojezdna frezarka do szczelin Strassmayr S FF12

– zamiatarki ręczne Karcher i mechaniczne Stiga

– lanca gorącego powietrza

– samojezdna zalewarka Strassmayr RWK 600/500 H

 

3. Materiały

Wykorzystywany sprzęt daje możliwość zastosowania szerokiej gamy materiałów do wypełnienia szczeliny, w tym:
– asfalty drogowe
– masy zalewowe TL

4. Specyfikacja metody usuwania spękań

Przystępując do napraw wskazanego odcinka drogi, w pierwszej kolejności regulowana jest kwestia organizacji ruchu i odpowiedniego zabezpieczenia prac.
Następnie spękania, które maja podlegać naprawie są szczegółowo oznaczane.
Po tych czynnościach przygotowawczych następuje nadanie spękaniom regularnego kształtu, zbliżonego w przekroju do prostokąta poprzez rozfrezowanie pęknięcia na szerokość około 15mm i głębokość około 25mm. Po nadaniu szczelinie odpowiedniego kształtu wykonywane jest dokładne oczyszczenie oraz ewentualne osuszenie, w celu dobrej przyczepności masy zalewowej do nawierzchni. W dalszej kolejności szczelina wypełniana jest odpowiednią masą zalewową i posypywana drobnym kruszywem granitowym.

Zadzwoń

603 666 330

Napisz do nas !

FIRMA USŁUGOWA "GAMP"

Morska 92 84-210 Sasino

603 666 330

gamp.biuro@wp.pl

NIP: 8411483659